Tag Deep Learing

Tìm kiếm bài viết trong Tag Deep Learing

- vừa được xem lúc

ArcFace: Một Bước Tiến Trong Nhận Diện Khuôn Mặt

Lời Giới Thiệu. Các mô hình Deep Convolutional Neural Networks (DCNN) đã trở thành một lựa chọn thường nhật cho việc bóc tách các đặc điểm của khuôn mặt và đã chứng tỏ được các ưu thế vượt trội trong

0 0 15

- vừa được xem lúc

Triển khai các mô hình với OpenVINO

I. Giới thiệu.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Toonify: Biến chân dung thành nhân vật hoạt hình với StyleGAN

Hello mọi người và chúc mừng năm mới!!. .

0 0 30

- vừa được xem lúc

[Deep Learning] Kỹ thuật Dropout (Bỏ học) trong Deep Learning

. Trong bài viết này, mình xin phép giới thiệu về Dropout (Bỏ học) trong mạng Neural, sau đó là mình sẽ có 1 số đoạn code để xem Dropout ảnh hưởng thế nào đến hiệu suất của mạng Neural. 1.1. Dropout trong mạng Neural là gì.

0 0 2