Tag distributed system

Tìm kiếm bài viết trong Tag distributed system

- vừa được xem lúc

Consistent Hashing - Chìa khóa để tối ưu các hệ thống lưu trữ phân tán

Overview. Đối với các hệ thống lưu trữ phân tán, việc phân phối dữ liệu đồng đều giữa các server đóng vai trò rất quan trọng, nó giúp đảm bảo hiệu năng cho hệ thống cũng như tránh được tình trạng tài

0 0 4

- vừa được xem lúc

2. Mục tiêu khi xây dựng hệ thống phân tán (P1)

Để xây dựng một hệ thống phân tán không nhất thiết cần có một ý tưởng hay. Trong phần này, tôi sẽ trình bày về về bốn mục tiêu chính để xây dựng hệ thống phân tán.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Tổng quan về hệ thống phân tán

Khái niệm hệ thống phân tán:. Hệ thống phân tán là một tập hợp các phần tử tính toán độc lập mà đối với người dùng thì nó hoạt động như một hệ thống nhất quán duy nhất.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Performance Optimization 102: Scalability và câu chuyện về ảo tưởng distributed

Performance, scalability cùng câu chuyện nỗi ám ảnh và những ảo tưởng của một developer về cái gọi là hệ thống distributed. .

0 0 27