Tag #ComputerVision

Tìm kiếm bài viết trong Tag #ComputerVision

- vừa được xem lúc

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

1. Giới thiệu về bài toán Image Generation.

0 1 30

- vừa được xem lúc

Nhập môn Machine Learning: Con gái vẫn được nghe giọng tôi đọc truyện kể cả trong những ngày 2 ba con không thể gặp nhau.

Bé nhà tôi ngày nào cũng muốn được ba đọc ehon cho nghe. Con gái tôi sắp 2 tuổi, và rất thích đọc truyện Ehon.

0 0 1