Tag Knowledge Distillation

Tìm kiếm bài viết trong Tag Knowledge Distillation

- vừa được xem lúc

InstaFlow: Một bước lên mây với Diffusion?

Lời mở đầu. Gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển chóng mặt của các mô hình sinh ảnh từ văn bản.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Knowledge Distillation – Chắt lọc tri thức từ những mô hình thành công

Giới thiệu. Khi nhắc tới việc cải thiện hiệu suất của các tác vụ học máy, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ tới 1 cách đơn giản nhất chính là đào tạo nhiều mô hình trên cùng 1 tập dữ liệu, sau đó tính trung bì

0 0 23

- vừa được xem lúc

[B5'] Data-Free Learning of Student Networks

Đây là một bài trong series Báo khoa học trong vòng 5 phút. Được viết bởi Chen et. al, đại học Bắc Kinh. Được đăng ở ICCV '19.

0 0 34