Tag Stable Diffusion

Tìm kiếm bài viết trong Tag Stable Diffusion

- vừa được xem lúc

Làm chủ không gian với InstanceDiffusion: Định nghĩa lại sự tự do cho các mô hình sinh ảnh?

Mình xin phép giữ nguyên tên tiếng Anh của một vài từ mà mình không tìm ra từ tiếng Việt nào có thể lột tả hết được ý nghĩa. Những text-to-image diffusion model hiện có gặp khó khăn trong việc sinh ra

0 0 6

- vừa được xem lúc

InstaFlow: Một bước lên mây với Diffusion?

Lời mở đầu. Gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển chóng mặt của các mô hình sinh ảnh từ văn bản.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Finetuning Stable Diffusion hiệu quả với LoRA

Giới thiệu. Có thể nói image generation (gen ảnh/ sinh ảnh) là vua của mọi nghề.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Một số trang web cho phép tạo ảnh bằng cách gõ text

Hiện có rất nhiều website và ứng dụng di động cho phép những người thường (không phải designer hay họa sĩ) cũng có thể vẽ ra những bức tranh đẹp, sử dụng được cho mục đích cá nhân (và cả thương mại).

0 0 25