Tag deeplearning

Tìm kiếm bài viết trong Tag deeplearning

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về Diffussion model

1 . Giới thiệu về sơ lược về diffussion model.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Attention trong Seq2seq Model

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ về Attention trong Sequence 2 sequence model. Như các bạn cũng biết Attention là một state-of-the-art model và cũng đã được mọi người ứng dụng và thử

0 0 1

- vừa được xem lúc

TensorFlow in 100 Seconds

TensorFlow is a tool for machine learning capable of building deep neural networks with high-level Python code. It provides developer-friendly APIs that help software engineers train, analyze, and dep

0 0 2

- vừa được xem lúc

Từ lý thuyết lượng tử đến Quantum Neural Network

Một số kiến thức cần nắm. Mình khuyến khích mọi người trước khi đọc bài này thì nên tìm hiểu Quantum Computing hoặc đọc bài giới thiệu cơ bản về tính toán lượng tử mà mình đã viết để có thể hiểu rõ hơ

0 0 5

- vừa được xem lúc

Imbalance Problem in Object Detection

1. Giới thiệu.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Sinh tín hiệu hình sine với mô hình GAN

Giới thiệu. Các ứng dụng về GAN ở domain về ảnh thì vô cùng nhiều nhưng trong domain tín hiệu time-series thì chưa có nhiều.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về kiến trúc Transformer

Giới thiệu. Với sự ra đời của cơ chế attention thì vào năm 2017 paper Attention is all you need đã giới thiệu một kiến trúc mới dành cho các bài toán NLP mà không có sự xuất hiện của các mạng nơ-ron h

0 0 317

- vừa được xem lúc

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

1. Giới thiệu về bài toán Image Generation.

0 1 58