Tag Kubernetes Architecture

Tìm kiếm bài viết trong Tag Kubernetes Architecture

- vừa được xem lúc

Kubernetes Story - How Kubernetes works with Container Runtime

Giới thiệu. Chào các bạn, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu khá kĩ về container runtime.

0 0 40

- vừa được xem lúc

Phần 2: Kiến trúc của Kubernetes

Mục tiêu. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về các thành phần trong Kubernetes. Nhiệm vụ chính của từng phần là gì. Kiến trúc.

0 0 31

- vừa được xem lúc

Kubernetes Patterns - Behavioral Patterns: Service Discovery

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về kubernetes patterns .

0 0 28

- vừa được xem lúc

Kubernetes Series - Bài 11 - Kubernetes internals architecture

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về kubernetes.

0 0 30

- vừa được xem lúc

Kubernetes Series - Bài 15 - Quản lý và tính toán tài nguyên sử dụng cho Pod

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về kubernetes.

0 0 26

- vừa được xem lúc

[K8S] Phần 1 - Kubernetes là gì?

Lời tựa. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu ngắn gọn, không mang tính chất hàn lâm mà sẽ chủ yếu dựa vào các kiến thức và kinh nghiệm thực tế để bạn đọc tiết kiệm được thời gian và đi thẳng vào các

0 0 52

- vừa được xem lúc

Kubernetes Patterns - Behavioral Patterns: Singleton Service

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về kubernetes patterns, ở bài trước chúng ta đã nói về Batch Job và Periodic Job.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Kubernetes Series - Bài 5 - Deployment: cập nhật ứng dụng bằng Deployment

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về kubernetes.

0 0 46

- vừa được xem lúc

Kubernetes Series - Bài 8 - ConfigMap and Secret: truyền cấu hình vào container

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về kubernetes.

0 0 37

- vừa được xem lúc

Kubernetes Practice - Debug with Ephemeral Container

Giới thiệu. Chào mọi người đến với series practice về kubernetes.

0 0 30

- vừa được xem lúc

Kubernetes Patterns - Behavioral Patterns: Batch Job and Periodic Job

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series nói về kubernetes patterns, trong series này mình sẽ nói về một vài patterns ở trong kubernetes mà giúp ta hiểu rõ hơn về cách hoạt động của nó và cách tổ chức

0 0 28

- vừa được xem lúc

Kubernetes Patterns - Behavioral Patterns: Batch Job and Periodic Job

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series nói về kubernetes patterns, trong series này mình sẽ nói về một vài patterns ở trong kubernetes mà giúp ta hiểu rõ hơn về cách hoạt động của nó và cách tổ chức

0 0 25

- vừa được xem lúc

Kubernetes Practice - Elasticsearch Cloud on Kubernetes (ECK)

Giới thiệu. Chào mọi người đến với series practice về kubernetes.

0 0 37

- vừa được xem lúc

[Kubernetes Series] - Bài 4 - Services: expose traffic cho pod

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về kubernetes.

0 0 30

- vừa được xem lúc

Kubernetes Practice - Setup a database master-slave replication with PostgreSQL

Giới thiệu. Chào mọi người đến với series practice về kubernetes.

0 0 29

- vừa được xem lúc

[Kubernetes Series] - Bài 13 - ServiceAccount and Role Based Access Control: security kubernetes API server

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về kubernetes.

0 0 31

- vừa được xem lúc

Kubernetes Practice - Triển khai nodejs microservice trên Kubernetes - phần 3 - Xây dựng CI/CD

Giới thiệu. Chào mọi người đến với series practice về kubernetes của mình.

0 0 16

- vừa được xem lúc

[Kubernetes Series] - Bài 14 - PodSecurityPolicies - NetworkPolicy: security cho cluster nodes và network

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về kubernetes.

0 0 30

- vừa được xem lúc

[Kubernetes Series] - Bài 2 - Kubernetes Pod: thành phần để chạy container

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về kubernetes.

0 0 22

- vừa được xem lúc

[Kubernetes Series] - Bài 7 - PersistentVolumeClaims: tách Pod ra khỏi kiến trúc storage bên dưới

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về kubernetes.

0 0 43

- vừa được xem lúc

[Kubernetes Series] - Bài 10 - Downward API: truy cập Pod metadata

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về kubernetes.

0 0 14