Tag FastAPI

Tìm kiếm bài viết trong Tag FastAPI

- vừa được xem lúc

Serving ML Models in Production with FastAPI and Celery

Overview. Bạn đang không biết triển khai mô hình Machine Learning của bạn cho dự án thực tế bạn đang làm thì đọc bài này là đúng rồi đó (đùa thui).

0 0 22

- vừa được xem lúc

Nên học Python Web Framework nào trong năm 2021?

Web Framework nhìn chung chia làm 2 loại là full-feature framework và micro framework. Trong Python, tiêu biểu cho full-feature framework là Django, micro framework là Flask.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Khung Project dựng sẵn với FastAPI

Tiếp cận một framework mới là công việc rất tốn thời gian với Developer, thường sẽ mất vài ngày đến vài tuần để bạn làm quen và sử dụng thành thạo một framework mới. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là kể cả k

0 0 29

- vừa được xem lúc

Vì sao chọn FastAPI

Introduction. Gần đây, do nhu cầu phát triển theo mô hình microservice ngày càng phổ biến, mình chủ yếu code mảng Python - Backend nên được phép chọn một framework để phát triển project mới cho công ty, sau khi cân nhắc giữa 3 framework phổ biến hiện tại sử dụng Python là Django, Flask và FastAPI, m

0 0 24