Tag Convolutional Neural Network

Tìm kiếm bài viết trong Tag Convolutional Neural Network

- vừa được xem lúc

Giữa Convolutional Neural Network, Transformer và Graph Neural Network

Caveat. Công thức của một lớp tích chập trong Convolutional Neural Network(CNN) có thể được viết dưới dạng như Hình 1:.

0 0 17

- vừa được xem lúc

YOLOv4 - Kỷ nguyên mới cho những mô hình họ YOLO

Trong lĩnh vực Computer Vision, bài toán Object Detection là một bài toán hết sức phổ biến. Như cái tên gọi của nó, mục tiêu của bài toán này là phát hiện và phân loại ra những vật thể tồn tại ở trong

0 0 24

- vừa được xem lúc

3 Cấp độ hiểu về Batch Normalization (Bài dịch - Johann Huber)

Trong series bài dịch này, mình sưu tầm những bài trên nguồn như Medium và dịch lại với mục đích:. .

0 0 17

- vừa được xem lúc

[Paper Explained] Real-Time Single Image and Video Super-Resolution Using an Efficient Sub-Pixel Convolutional Neural Network

Giới thiệu. Trong bài toán super resolution, mạng CNN đã chứng tỏ được sức mạnh của nó trong bài toán này với độ chính xác vượt trội hơn so với các phương pháp truyền thống.

0 0 25

- vừa được xem lúc

[Paper Explain] Thủ thuật cho các mạng CNN trong Classification

Lời mở đầu. CNN (Convolutional Neural Network) lần đầu được ra mắt và áp dụng vào bài toán Classification (phân loại) là LeNet-5 vào năm 1989 của nhóm nghiên cứu của thầy Yann LeCun.

0 0 41

- vừa được xem lúc

Ứng dụng Convolutional Neural Network trong bài toán phân loại ảnh

Tiếp nối series về Machine Learning, hôm nay sẽ là 1 bài viết về Convolutional Neural Network. Nếu các bạn làm việc với Deep Learning nhiều thì chắc không còn xa lạ gì với CNN.

0 0 78

- vừa được xem lúc

ArcFace: Một Bước Tiến Trong Nhận Diện Khuôn Mặt

Lời Giới Thiệu. Các mô hình Deep Convolutional Neural Networks (DCNN) đã trở thành một lựa chọn thường nhật cho việc bóc tách các đặc điểm của khuôn mặt và đã chứng tỏ được các ưu thế vượt trội trong

0 0 439

- vừa được xem lúc

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

Trong bài này chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống sử dụng YOLOv3 kết hợp với DeepSORT để tracking được các đối tượng trên camera, YOLO là một thuật toán deep learning ra đời vào tháng 5 năm 2016 và nó nhanh chóng trở nên phổ biến vì nó quá nhanh so với thuật toán deep learning trước đó, sử dụng YOLO t

0 0 306

- vừa được xem lúc

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

1. Giới thiệu. . Trong mạng neural, mô hình mạng neural tích chập (CNN) là 1 trong những mô hình để nhận dạng và phân loại hình ảnh.

0 0 134