Tag Convolutional Neural Network

Tìm kiếm bài viết trong Tag Convolutional Neural Network

- vừa được xem lúc

ArcFace: Một Bước Tiến Trong Nhận Diện Khuôn Mặt

Lời Giới Thiệu. Các mô hình Deep Convolutional Neural Networks (DCNN) đã trở thành một lựa chọn thường nhật cho việc bóc tách các đặc điểm của khuôn mặt và đã chứng tỏ được các ưu thế vượt trội trong

0 0 55

- vừa được xem lúc

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

Trong bài này chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống sử dụng YOLOv3 kết hợp với DeepSORT để tracking được các đối tượng trên camera, YOLO là một thuật toán deep learning ra đời vào tháng 5 năm 2016 và nó nhanh chóng trở nên phổ biến vì nó quá nhanh so với thuật toán deep learning trước đó, sử dụng YOLO t

0 0 143

- vừa được xem lúc

[Deep Learning] Tìm hiểu về mạng tích chập (CNN)

1. Giới thiệu. . Trong mạng neural, mô hình mạng neural tích chập (CNN) là 1 trong những mô hình để nhận dạng và phân loại hình ảnh.

0 0 26