Tag RNN

Tìm kiếm bài viết trong Tag RNN

- vừa được xem lúc

Attention và sự hình thành của mô hình Transformer

1. Mở đầu.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Introduction backpropagation RNN and LSTM(Series 3)

Phần 1: BPTT(Backpropgtation in Time). Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Backpropagation in RNN từ đó hiểu lý do tại sao chúng bị vaninshing gradient .

0 0 19

- vừa được xem lúc

Recurrent Neural Network(Phần 1): Tổng quan và ứng dụng

Bài viết này dành cho những bạn đã có kiến thức cơ bản về mạng thần kinh Neural Network. Nếu bạn chưa có cái nhìn nào về Neural Network thì hãy tham khảo bài viết tóm tắt kiến thức về Artificial Neura

0 0 877

- vừa được xem lúc

A Guide to Image Captioning (Part 1): Giới thiệu bài toán sinh mô tả cho ảnh

Như đã hứa ở blog trước, bài viết tiếp theo của mình hôm nay là về Image Captioning (hoặc Automated image annotation), bài toán gán nhãn mô tả cho ảnh. .

0 0 76

- vừa được xem lúc

Recurrent Neural Network: Từ RNN đến LSTM

1. Introduction.

0 0 108

- vừa được xem lúc

GRU - Mạng Neural hồi tiếp với nút có cổng

1. Mô hình ngôn ngữ.

0 0 18