Tag sharpComputerVision

Tìm kiếm bài viết trong Tag sharpComputerVision

- vừa được xem lúc

Phân loại cảm xúc người trong ảnh qua khuôn mặt và bối cảnh

Giới thiệu bài toán. Nhận diện các thuộc tính khuôn mặt (giới tính, độ tuổi, cảm xúc.

0 0 2

Style Transfer - explain and code

Bạn nghĩ sao về một bức ảnh chụp (máy ảnh) Hà Nội nhưng lại mang phong cách tranh thiên tài Picasso. Với sự ra đời của thuật toán Style Transfer, chuyện đó là hoàn toàn có thể.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

Trong bài này chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống sử dụng YOLOv3 kết hợp với DeepSORT để tracking được các đối tượng trên camera, YOLO là một thuật toán deep learning ra đời vào tháng 5 năm 2016 và nó nhanh chóng trở nên phổ biến vì nó quá nhanh so với thuật toán deep learning trước đó, sử dụng YOLO t

0 0 87

- vừa được xem lúc

Sơ lược về bài toán Person Re-identification

Với những công nghệ hiện đại của thế kỷ 21 chúng ta đã có những phần cứng cũng như phần mềm mạnh mẽ để giải quyết những vấn đề và bài toán nan giải như face recognition, object detection, NLP,... Một trong những vấn đề nan giải cũng được mọi người chú ý ko kém những chủ đề trên là Object Tracking, v

0 0 2

Làm quen với Keras

Keras là gì. Keras là một open source cho Neural Network được viết bởi ngôn ngữ Python.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Giới thiệu mạng ResNet

Giới thiệu. ResNet (Residual Network) được giới thiệu đến công chúng vào năm 2015 và thậm chí đã giành được vị trí thứ 1 trong cuộc thi ILSVRC 2015 với tỉ lệ lỗi top 5 chỉ 3.

0 0 3